EPCOS s.r.o. - nabídka práce
Šumperk.info

Místy blízký déšť Dnes 23°C

Místy blízký déšť Zítra 26°C

Dnes je čtvrtek 18.7 a svátek má Drahomíra

Aktuality:


MŠ Pohádka chystá pro své děti přírodní zahradu

6. 2. 2019 v 08:05 - V září loňského roku byl v Mateřské škole Pohádka Šumperk, Nerudova 4B zahájen projekt s názvem „Přírodní zahrada v MŠ Pohádka Šumperk“. V rámci projektu dojde k vybudování přírodní zahrady u dvou pracovišť mateřské školy. Ve spolupráci s rodiči zde budou vytvořeny a instalovány nové prvky, jež budou užívány pro environmentální výchovu a vzdělávání předškolních dětí.  Termín dokončení zahrad je plánován v srpnu 2020. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí.

„Díky vybudování přírodních zahrad u dvou pracovišť mateřské školy bude možné ve venkovním prostředí realizovat praktickou výuku, protože každé dítě si snáze osvojí a mnohem lépe zapamatuje informace díky přímé zkušenosti a přiložením rukou k dílu ať už během výuky s pedagogy nebo při společné tvorbě a údržbě také s rodiči. Nově vybudovanou zahradu budou společně s dětmi mateřské školy využívat děti spolupracující školky, žáci spolupracujících škol a senioři nejen z pečovatelských domů v Šumperku,“ popisuje záměr ředitelka mateřské školy Pavlína Bošková.

Na zahradách bude instalováno několik herních prvků, například herní prvek pro hru s vodou sloužící k rozvoji smyslového vnímání a poznání vody jako přírodního živlu i základních fyzikálních zákonitostí, hmatový chodník, který rozvíjí u dětí jemnou motoriku. Hmatová stezka je určena především pro vnímání různých povrchů a přírodních materiálů bosými chodidly tak, jak to činili naši předci, než se obuli do bot, vrbové iglú, vrbový tunel, mobiliář a další prvky. Chybět nebudou ani bylinkové záhonky.

Projekt byl zpracován na základě výzvy č. 16/2017 (Prioritní oblast 6. Environmentální prevence, Podoblast 6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) vyhlášené SFŽP ČR. V červenci SFŽP ČR rozhodl o poskytnutí finančních prostředků mateřské škole formou dotace ve výši 416 189 Kč, to je 85% z celkových nákladů projektu ve výši 489 634 Kč.

mzp sfzp
Název projektu: „Přírodní zahrada v MŠ Pohádka Šumperk“

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Termín realizace: 01. 09. 2018 - 31. 08. 2020

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz

Mateřská škola Pohádka Šumperk - www.pohadka-sumperk.cz


Autor: MÚ Šumperk Zdroj: https://www.sumperk.cz/cs/obca...hradu.html

Reklama