EPCOS s.r.o. - nabídka práce
Šumperk.info
Dnes je úterý 22.10 a svátek má Sabina

Aktuality:


Nemocnice Šumperk otevřela v Zábřehu nová lůžka následné péče

8. 3. 2018 v 17:30 - Díky desetimiliónové investici bude následná ošetřovatelská lůžka v Olomouckém kraji zase o něco dostupnější.
FOTO: Nemocnice Šumperk
FOTO: Nemocnice Šumperk

Budova bývalé zábřežské porodnice opět ožila. Nemocnice Šumperk v ní dnes otevřela 23 nových lůžek komplexní ošetřovatelské péče. Díky desetimiliónové investici bude následná péče pro pacienty Olomouckého kraje zase o něco dostupnější. Do budoucna by chtěla Nemocnice Šumperk v bývalé porodnici počet následných lůžek ještě rozšířit.
„K myšlence otevřít další ošetřovatelská lůžka nás prakticky přivedla neustále rostoucí poptávka po tomto typu péče. Lůžka v naší nemocnici máme prakticky stále plná, proto nás napadlo otevřít další lůžka v budově bývalé porodnice a jsem rád, že se nám to i díky vstřícnosti zdravotních pojišťoven úspěšně podařilo,“ říká předseda představenstva Nemocnice Šumperk JUDr. Martin Polach s tím, že nemalý podíl na rostoucí poptávce po ošetřovatelské péči má i současný demografický vývoj v regionu.
Bývalá zábřežská porodnice je detašovaným pracovištěm ošetřovatelského úseku šumperské nemocnice. I v Zábřehu se bude personál soustředit na doléčení pacientů po proběhlém akutním onemocnění, úrazu či operaci, jejichž stav je klinicky stabilizovaný, ale vyžaduje ještě doléčení a ošetřovatelskou péči tak, aby se pacienti mohli vrátit zpět do domácího prostředí. „Oddělení se soustředí zejména na pacienty se ztrátou soběstačnosti, zhoršením mobility, poruchami výživy a hydratací, pacienty s chronickými ranami vyžadujícími pravidelnou ošetřovatelskou péči, kterou nelze zrealizovat v domácích podmínkách,“ vysvětluje hlavní sestra Nemocnice Šumperk Bc. Monika Žaitliková.
Dřív, než nemocnice do budovy nastěhovala nová lůžka ošetřovatelské péče, musela bývalou zábřežskou porodnici kompletně zrekonstruovat, dispozičně upravit a přizpůsobit imobilním pacientům. „Vyměnili jsme elektroinstalaci, vybudovali nový rozvod kyslíku pro pacienty, nainstalovali nový systém spojení pacient – sestra a všude jsme položili novou podlahu. Taktéž jsme museli vybudovat nové sociální zázemí pro klienty, a to jak ve variantě pro imobilní pacienty, tak i pro ty, kteří jsou schopni samostatného pohybu. Vybudovali jsme zde také denní místnosti pro personál, a to jak šatny, tak sociální zázemí. V budově jsme museli vybudovat také nový výtah,“ vyjmenovává jednotlivé kroky celkové rekonstrukce správce šumperské nemocnice Ing. Martin Pelnář.
Bývalá porodnice byla v Zábřehu postavena v roce 1961. V budově se otevřelo porodnicko-gynekologické oddělení, do kterého byl tehdy jmenován primář MUDr. František Valnoha. Ve funkci primáře pracoval až do konce roku 1978 a z porodnice vytvořil na tu dobu velmi moderní oddělení, na kterém dovedl k úspěšným specializačním zkouškám celou řadu lékařů i sester. V roce 1982 byla na dva roky budova uzavřena z důvodu nutných generálních oprav. Od roku 1984 spadala porodnice pod OÚNZ v Šumperku a to až do konce roku 1990, kdy byla budova zprivatizována společností
 


Autor: Nemocnice Šumperk Zdroj: http://www.nemocnicesumperk.cz...-2659.html

Reklama