EPCOS s.r.o. - nabídka práce
Šumperk.info
Dnes je pondělí 21.10 a svátek má Brigita

Aktuality:


Nemocnice Šumperk nabízí nový kurz pro zájemce o zdravotnické povolání sanitář

29. 6. 2017 v 10:15 - Kurz bude zahájen od září letošního roku, ale je nezbytné, aby se zájemci hlásili už nyní.
FOTO: Nemocnice Šumperk
FOTO: Nemocnice Šumperk

Nemocnice Šumperk letos opět nabídne veřejnosti možnost absolvovat speciální kurz Sanitář, který je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR. Kurz bude zahájen od září letošního roku, ale je nezbytné, aby se zájemci hlásili už nyní. Po úspěšném absolvování kurzu získají účastníci nejen kvalifikaci k výkonu povolání sanitáře, ale také možnost ucházet se v Nemocnici Šumperk o práci. Nemocnice Šumperk je jediným zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji, která tyto odborné kurzy pořádá.
Kurz potrvá celkem tři měsíce a účastníci za něj zaplatí sedm tisíc korun. Po řádném ukončení kurzu mohou již vyškolení sanitáři najít nové zaměstnaní jak ve zdravotnických, tak sociálních zařízeních. Teoretická část kurzu má celkem 100 vyučovacích hodin a školení probíhá vždy dvakrát až třikrát týdně v kongresovém sále nemocnice. Praktická část kurzu má 80 vyučovacích hodin a probíhá souvisle deset pracovních dní na odborných lůžkových a ambulantních odděleních nemocnice. „Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí, po jejímž zvládnutí obdrží účastníci „Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem“ v oboru Sanitář,“ přibližuje hlavní sestra šumperské nemocnice Bc. Monika Žaitliková s tím, že zdravotnické zařízení je připraveno některým účastníkům, na základě osobního pohovoru s uchazečem, přislíbit zaměstnání V Nemocnici Šumperk. V takovém případě si mohou účastníci i požádat o proplacení kurzovného u příslušného Úřadu práce.
Podmínkou pro zařazení do kurzu je dovršení věku 18 let, ukončené základní vzdělání a dobrý zdravotní stav, očkování proti virové hepatitidě B. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 583 335 006 nebo 724 335 191 a také na e-mailu: helena.markova@nemocnicesumperk.cz, kde získají bližší informace. „Na tyto kurzy by se měli hlásit především lidé, kteří opravdu touží ve zdravotnictví pracovat. Je to namáhavá práce, nejen fyzicky, ale často i psychicky. Nicméně přináší také velmi dobrý pocit uspokojení. A to určitě stojí za to,“ dodává hlavní sestra.
Nemocnice Šumperk je soukromým zdravotnickým zařízením poskytující péči ve spádové oblasti dvou set tisíc obyvatel. Její lékaři ročně provedou osm tisíc operací. Zdravotnické zařízení každoročně hospitalizuje přes dvacet tisíc pacientů a ve svých ambulancích ošetří dvě stě tisíc lidí.


Autor: Nemocnice Šumperk Zdroj: http://www.nemocnicesumperk.cz...-2542.html

Reklama