Šumperk.info

jasno jasno, 13°C

Dnes je úterý 26.5 a svátek má Filip

Aktuality:


Nemocnice Šumperk má novou vlastní mikrobiologickou laboratoř

1. 8. 2017 v 17:35 - Slouží nejen pro potřeby lůžkových oddělení a ambulancí nemocnice, ale i pro okolní lékaře zdejšího regionu.
FOTO: Nemocnice Šumperk
FOTO: Nemocnice Šumperk

Nemocnice Šumperk otevřela vlastní mikrobiologickou laboratoř. Slouží nejen pro potřeby lůžkových oddělení a ambulancí nemocnice, ale i pro okolní lékaře zdejšího regionu. Díky nové vlastní laboratoři mají šumperští lékaři k dispozici laboratorní výsledky z vyšetření mnohem rychleji a mohou tak včas zahájit potřebnou léčbu. Do nového mikrobiologického pracoviště investovala nemocnice víc než pět miliónů korun.
Infekce, sepse (otrava krve), zánět mozkových blan. Nemoci, u kterých doslova každá minuta hraje svoji roli, stejně jako jejich včasná diagnostika. Díky nové vlastní mikrobiologické laboratoři teď mají šumperští lékaři k dispozici potřebné výsledky z vyšetření ještě o něco rychleji a mohou tak včasněji nasadit účinnou léčbu. „Výsledky mikrobiologických nálezů zásadně ovlivňují rozhodování lékařů o dalším léčebném postupu a mnohdy vlastně rozhodují o životě pacienta. Další nespornou výhodou nově vzniklé laboratoře je fakt, že jsme uvnitř jednoho areálu a můžeme tak s ošetřujícími lékaři konzultovat i průběžné výsledky. Naše pomoc a třeba i osobní konzultace může mít pro lékaře a v konečném důsledku pak i pro pacienta obrovský přínos,“ vysvětluje lékařka mikrobiologické laboratoře MUDr. Erika Czyžová.
Nemocnice doposud vlastní mikrobiologickou laboratoř neměla. Tento druh odbornosti ji až donedávna chyběl a výsledky z vyšetření zajišťovaly externí laboratoře. Mít vlastní mikrobiologickou laboratoř je však pro nemocnici nesporně výhodnější. „Pokud je laboratoř součástí nemocnice, nedochází téměř k žádnému prodlení při dopravě vzorků z oddělení, nejsou problémy s dodržováním časových podmínek během transportu vzorků ani s odesláním výsledků. Navíc můžeme prakticky okamžitě reagovat na závažné nálezy a doporučit další potřebné vyšetření a odběry nebo nabídnout osobní konzultaci u lůžka pacienta,“ vysvětluje mikrobioložka Czyžová.
Nemocniční laboratoř uvítali i okolní ambulantní specialisti, kteří zasílají pacienty k vyšetření nebo zákrokům do nemocnice. Pokud jsou jim totiž provedena laboratorní vyšetření v průběhu hospitalizace, může o tom nemocnice terénní specialisty informovat a výsledky zaslat elektronickou cestou, čím se zabrání mnohdy zbytečným opakovaným vyšetřením.
Mikrobiologická laboratoř je součástí Centrální laboratoře Nemocnice Šumperk. Ta provádí kvalitativní a kvantitativní biochemická, hematologická, imunologická, mikrobiologická a sérologická vyšetření krve, moče, mozkomíšního moku, stolice a dalších biologických materiálů. Mimo jiné nabízí i základní screeningová a toxikologická vyšetření.
Kromě mikrobiologické laboratoře investovala Nemocnice Šumperk také do rozvoje imunologické části, která taktéž náleží k Centrální laboratoři. V oblasti imunologie nabízela laboratoř doposud jen omezené spektrum vyšetření. Díky novému přístrojovému vybavení a posílenému personálu nabízí nemocnice mnohem širší spektrum vyšetřovacích metod. I v tomto případě se tak lékaři nově dočkají výsledků z vyšetření ve většině případů ještě týž den.


Autor: Nemocnice Šumperk Zdroj: http://www.nemocnicesumperk.cz...-2552.html

Reklama