Šumperk.info

zataženo zataženo, 12°C

Dnes je pondělí 26.9 a svátek má Andrea

Aktuality:


Vedení města hledá cesty, jak uspořit energie

13. 9. 2022 v 08:55 - Hledání úspor i alternativní zdroje energie, to je jeden z hlavních úkolů vedení města Šumperka. „Všechny nás čeká nelehká doba, proto i město musí připravit plán, jak s energiemi úsporně hospodařit,“ uvedl starosta Tomáš Spurný. 
FOTO: sumperk.cz
FOTO: sumperk.cz

Město se v současné době intenzivně zabývá energetickým plánováním a zajištěním udržitelné energetiky města. Téma energetiky i modro-zelené energie je velmi aktuální, je součástí většiny strategických dokumentů státu, krajů, měst a tyto závazky jsou také zakomponovány do celé řady dotačních výzev, které se bude snažit využít i město Šumperk. „Aktuálně nás čekají revoluční změny v energetické politice. Je třeba rychle a efektivně reagovat, protože nečinnost znamená utrácet zbytečně stále více finančních zdrojů v energiích,“ uvedl Tomáš Spurný. Podle něj by se mělo stát prioritou města hledání energeticky úsporných opatření. 

V závěru loňského roku čerpalo město Šumperk dotaci na zavádění systému hospodaření s energií a byl sestaven tým energetického managementu. Ten již provedl několik důležitých kroků. U vybraných objektů města byl zaveden samoodečet energií, v současné době se dokončuje aktualizace energetických auditů budov, připravuje se směrnice pro organizace města a všechny zaměstnance.

V polovině letošního roku schválili zastupitelé vstup do Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky. Tímto krokem se město jako nový signatář zavázalo k naplňování cílů v oblasti klimatu a energetiky na svém území.

Město rovněž v červnu podalo žádost o dotaci z Národního programu Životní prostředí na zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (tzv. SECAP), na organizaci klimatických dnů pro veřejnost a na vytvoření nového pracovního místa energetika. Ten by měl mimo jiné navrhovat úsporná řešení a dohlížet na jejich aplikování a dodržování. Prioritou města je rovněž informovanost obyvatel.

V současné době město vlastní třiasedmdesát budov, včetně škol, sportovišť, úřadoven, bytových domů a dalších staveb. Dle propočtů odborníků budou platby za energie mnohonásobně vyšší, což významně zasáhne i do rozpočtu města.


Autor: MÚ Šumperk Zdroj: https://www.sumperk.cz/cs/zivo...ergie.html

Reklama