Šumperk.info

zataženo zataženo, 22°C

Dnes je čtvrtek 1.6 a svátek má Laura

Aktuality:


Revitalizace lesoparku Cihelna odstartovala

16. 9. 2022 v 13:20 - Město na začátku září odstartovalo revitalizaci lesoparku Cihelna. V první fázi proběhlo kácení nebezpečných a náletových dřevin, na jaře bude následovat výsadba nových stromů, budování chodníků a instalace mobiliáře. Město se zároveň ohrazuje proti informacím, které se objevily v médiích či na sociálních sítích, že k zemi šly zdravé vzrostlé stromy.
FOTO: sumperk.cz
FOTO: sumperk.cz

Revitalizace lesoparku Cihelna byla do akčního plánu města zařazena již před více než 10 lety a vždy byla podporována zastupiteli napříč politickým spektrem. Desítky let byl lesopark neudržovanou lokalitou bez jakékoliv koncepce. Byl zarostlý náletovými dřevinami, mnoho dřevin mělo svůj zenit za sebou, v několika případech byli návštěvníci poraněni padajícími větvemi. V horní části Cihelny si bez povolení vybudovali dráhu milovníci terénní cyklisty.

„Během přípravy projektu jsme se zhruba před čtyřmi lety několikrát sešli se všemi dotčenými organizacemi včetně bikerů a ochránců přírody. Vysvětlovali jsme jim náš záměr, a zvláště terénní cyklisty upozorňovali na to, že v Cihelně budují dráhu bez jakéhokoliv povolení a že jejich činnost může být pro návštěvníky nebezpečná, protože podhrabávají kořeny a narušují tak stabilitu stromů. Navíc, když jsme projekt rozjížděli, byla v té době bikerské dráha už několik let nevyužívaná a zarostlá,“ uvedl místostarosta Jakub Jirgl.

Zrušení dráhy v Cihelně podpořili na veřejném zasedání až na několik výjimek všichni zastupitelé, a to především z bezpečnostních důvodů. Cyklisté však bez možnosti vyžití nezůstanou k dispozici mají například zkolaudované a udržované dráhy v příměstském lese.

„Naší snahou je zachovat přirozený ráz Cihelny, a to v souladu se současnými požadavky na biodiverzitu a opatřeními proti klimatickým změnám. V konečné fázi by měl vzniknout lesopark s důrazem na ochranu životního prostředí a environmentální výchovu. Revitalizovanou lokalitu má zájem využívat například volnočasové centrum Doris, které se ekologické výchově věnuje, i školy,“ uvedl místostarosta Jakub Jirgl.

Začala revitalizace CihelnyZdůraznil, že úpravy v parku jsou prováděny s ohledem na současnou faunu i floru, bude zde navíc vytvořeno množství nových zákoutí vhodných k osídlení i novými rostlinnými i živočišnými druhy, které se v místě nyní nevyskytují. Při odstraňování přestárlých stromů bude dřevní hmota ponechána v broukovištích, štěpka bude použita k zpevnění pěšin a k mulčování. Vytěžené kmeny budou použity k výrobě mobiliáře.

Pokácena byla asi jedna pětina náletových a poškozených dřevin, lesopark byl provzdušněn a lépe zpřístupněn, lidé se nebudou muset obávat do lokality vstoupit z hlediska bezpečnosti. Nové stromy, jejichž výsadba by měla proběhnout příští rok na jaře, byly vybírány i z hlediska dlouhodobé perspektivy. Přibydou zde například lípy, duby i tradiční ovocné stromy, Všechny kroky by měly směřovat k tomu, aby park mohl sloužit městu i přírodě po mnoho generací,“ zdůraznil Jakub Jirgl.

Projekt revitalizace Cihelny, je oceňován mnoha odborníky z oblasti životního prostředí, i z toho důvodu se městu podařilo získat na jeho realizaci několikamilionovou dotaci.


Autor: MÚ Šumperk Zdroj: https://www.sumperk.cz/cs/zivo...ovala.html

Reklama