Šumperk.info

zataženo zataženo, 16°C

Dnes je pátek 29.9 a svátek má Michal

Aktuality:


Majitelé památek mohou získat dotaci

18. 9. 2023 v 09:50 - Ministerstvo kultury České republiky každoročně připravuje Program regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací. Z tohoto programu mohou vlastníci získat dotaci na obnovu nemovité kulturní památky, která stojí na území MPR (městská památková rezervace) nebo MPZ (městská památková zóna). O příspěvek je nutné žádat prostřednictvím městského úřadu.
FOTO: sumperk.cz
FOTO: sumperk.cz

Příspěvky poskytované z programu regenerace jsou účelové, mohou být použity na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoliv na modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy. Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky (např. obnova fasády, repase oken, oprava říms, oprava střechy). Prostředky nelze použít zejména na výměnu oken a dveří, pokud se nenacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu, na modernizaci bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek, na technické zařízení budov, projektovou dokumentaci a na kopie sochařských děl.

V Šumperku je prohlášena městská památková zóna, která zahrnuje střed města vymezený ulicemi Langrova, Okružní, Slovanská a dále Hlavní třídu, Jiráskovy sady a třídu Generála Svobody.

Žádosti na zařazení do seznamu žadatelů o příspěvek na rok 2024 se přijímají do 30. 10. 2023 na odboru RUI MěÚ Šumperk Jesenická 31, Ing. Beata Fischerová, kancelář č. 311, tel. č. 583 388 311.

Žádost se píše volnou formou (jméno, adresa, odhadovaná částka nákladů) a dále musí obsahovat následující přílohy:

závazné stanovisko orgánu státní péče,

u akcí obnovy s celkovými ročními náklady 1 mil. a více doložit položkový propočet nákladů (odborný odhad nákladů od projektanta nebo stavební firmy).

Závazné finanční podíly

 

Zdroje

Finanční podíly podle druhu vlastnictví

města

FO, PO

církve

Prostředky vlastníka

min. 50%

min. 40%

Příspěvek města

0%

min. 10%

Prostředky z Programu

max. 50%

max. 50%

 

Všechny aktuální dokumenty týkající se Programu regenerace naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury

Šumperské památky.jpg


Autor: MÚ Šumperk Zdroj: https://www.sumperk.cz/cs/zivo...otaci.html

Reklama