Šumperk.info

jasno jasno, 26°C

Dnes je pátek 7.8 a svátek má Lada

Aktuality:


Lidé se mohou vyjádřit ke změnám územního plánu

17. 9. 2019 v 15:25

17.09.2019 |

 Obyvatelé Šumperku jsou zváni na veřejné projednávání změny číslo 2 územního plánu města, které se uskuteční ve čtvrtek 24. října od 16 hodin ve velké zasedací místnosti úřadovny v Jesenické ulici. Lidé mohou dle zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávnění investoři a zástupci veřejnosti mohou podat proti návrhu námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Adresa pro doručování: Městský úřad Šumperk, Jesenická 31, 788 05, Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, oddělení územního plánování.   Podrobný plán, kterých oblastí se změny týkají, naleznete zde.


Autor: MÚ Šumperk Zdroj: http://www.sumperk.cz/

Reklama