EPCOS s.r.o. - nabídka práce
Šumperk.info
Dnes je neděle 24.3 a svátek má Gabriel

Aktuality:


Kvalitní odborné vzdělávání = spolupráce školy a zaměstnavatelů

23. 1. 2018 v 10:24 - Den otevřených dveří školy a Den zaměstnavatelů, jež se uskutečnil ve Střední škole železniční, technické a služeb, Šumperk s sebou přinesl i konferenci s názvem Kvalitní odborné vzdělávání = spolupráce školy a zaměstnavatelů.
Autor fotografie: Radek Winkler
Autor fotografie: Radek Winkler

Škola v rámci odborného vzdělávání žáků spolupracuje s více než padesátkou zaměstnavatelů. Na hledání a využívání různorodých forem spolupráce má jistě vliv i skutečnost, že nejpočetnější skupinou žáků školy jsou ti, kteří navštěvují tříleté či čtyřleté strojírenské obory. Žáci oboru obráběč kovů, strojní mechanik, mechanik strojů a zařízení, mechanik kolejových vozidel, strojírenství – obsluha CNC získávají prací u zaměstnavatelů nejen praktické dovednosti, ale svým vystupováním a chováním spoluvytvářejí firemní kulturu, učí se žít v reálném pracovním prostředí, v různorodém kolektivu.
Za svou práci ve společnosti jsou žáci tříletých oborů i velmi slušně odměněni a čerpají v průběhu studia zajímavé benefity. Zaměstnavatelé se podílejí na rekonstrukci školních vzdělávacích programů, na základě potřeb regionálního průmyslu vznikly ve škole nové obory – elektromechanik, strojírenství – obsluha CNC, elektrikář – jednoleté kombinované studium… Odborníci z praxe se zapojují do praktické i teoretické výuky, jsou účastni maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek. Společně realizujeme dovednostní soutěže, zaměstnavatelé umožňují dokončit žákům potřebné vzdělání, např. elektrikářské zkoušky dle vyhl. 50, poskytují příspěvky na dopravu, na obědy, pořádají zajímavé exkurze doma i v zahraničí, poskytují různé druhy stipendií…
Spolupráce školy a zaměstnavatelů je více než dobrá. Přesto si obě strany uvědomují, že nastala doba rekapitulovat vše dobré a stanovit si společný regionální program, cíl. Nový školský zákon podněcuje a dává kompetence ke konkrétnějším krokům ve spolupráci zaměstnavatelů a škol, podporuje vznik tzv. poradních sborů škol. Smyslem a cílem naší společné práce by mělo být slaďování vzdělávací nabídky s požadavky trhu práce. Měli bychom společně usilovat o nastavování kapacity oborů podle predikce trhu práce, je třeba vytvořit systém nových potřebných dovedností. Kompetence žáků, se kterými vstupují do zaměstnání, musí odpovídat současným i budoucím potřebám společnosti. Škola má velké zkušenosti ve vzdělávání dospělých, chceme se více podílet na rekvalifikacích stávajících zaměstnanců firem. Chtěli bychom, aby učitelé odborných předmětů byli více spjati s praxí, a proto budeme usilovat o realizace stáží učitelů v průmyslových podnicích, o uskutečnění dalších doplňujících vzdělání našich žáků, přivítáme všestrannou konkrétní podporu odborného vzdělávání. My zaměstnavatelům umožníme rychlý přenos připomínek, námětů směrem ke kompetentním orgánům.
Naším společným úkolem je přesně formulovat a standardizovat kroky, úkoly, jež povedou k cíli. A náš cíl? Vysněná profese dětí a rodičů musí korespondovat s nabídkou škol, které budou reagovat na potřeby společnosti. Nechceme poskytovat průmyslu levnou pracovní sílu, nechceme vytvářet odborníka pro jedno řemeslo, pro jednu firmu, ale člověka s širokými zájmy, rozhledem, který díky výchově a vzdělání, jež získal ve škole a ve firmě, ví, co s nabytými znalostmi a zkušenostmi, je si vědom svých kvalit a umí je rozumně využít.


Autor: Mgr. Irena Jonová

Reklama