Šumperk.info

oblačno oblačno, 12°C

Dnes je úterý 7.7 a svátek má Bohuslava

Aktuality:


Nabídka práce: Pedagog/žka volného času

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Zobrazit kontaktní údaje (odkaz na stránky ÚP)

Předpoklady pro podání přihlášky:
- splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti pedagoga volného času dle § 17 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,
- plná způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost a zdravotní způsobilost.

Požadavky na podání přihlášky:
- chuť pracovat s dětmi (i v předškolním věku), žáky, studenty i dospělými,
- komunikační a prezentační dovednosti,
- znalost problematiky environmentální výchovy výhodou,
- schopnost týmové spolupráce,
- znalost práce na PC,
- samostatnost, flexibilita, zodpovědnost, spolehlivost, aktivita a vlastní iniciativa.

Hlavní zaměření činnosti:
- příprava a realizace environmentálních výukových programů v oblasti ochrany životního prostředí a v tématech trvale udržitelného rozvoje (pro všechny věkové kategorie),
- příprava metodických materiálů k ekoprogramům,
- vedení exkurzí do přírody a tematických přednášek.

Místo výkonu práce: Středisko ekologické výchovy Švagrov, Vernířovice 172, www.svagrov.cz
Nástup: 1. září 2020

Nabízíme:
- plný pracovní úvazek,
- práci v tvůrčím kolektivu,
- práci, která má smysl,
- podporu v dalším vzdělávání,
- 40 dnů dovolené.

Náležitosti přihlášky:
- motivační dopis (rozsah max. 1 strana formátu A4),
- strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče) s uvedením telefonického kontaktu,
- doklad o dosaženém pedagogickém vzdělání,
- metodicky zpracovaný výukový program s environmentální tematikou (cílová skupina výuky: žáci MŠ 4 - 6 let nebo žáci ZŠ 6 - 11 let; časový rozsah: 180 min.),
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Termín a místo výběrového řízení:
- úterý 21. července 2020, od 9:00 hod. (o přesném čase Vás budeme informovat telefonicky), výběrové řízení se bude konat na pracovišti Vila Doris na adrese 17. listopadu 2, Šumperk.
Písemné přihlášky (včetně všech příloh) zasílejte na SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk, k rukám ředitelky PhDr. Petry Müllerové, Ph.D., nejpozději do 17. července 2020.

Orientační plat: 29 400 Kč

Inzerát byl získán z Úřadu práce Šumperk. Uvedený plat je orientační a může se od skutečného lišit.
Detail této nabídky práce naleznete na https://www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr#/volna-mista-detail/66536182.

Vloženo: 25. 6. 2020 v 20:39


Reklama